Lokalkjent

Jeg er lokalkjent i Hamar og områdene rundt.

Løsningsorientert

Jeg er alltid innstilt på å finne frem til gode løsninger for kundene.

Kunden i fokus

Som kunde hos oss meg kan du forvente deg en imøtekommende og erfaren medarbeider som har kunden i fokus.

Velkommen!


Advokat Løvsletten har drevet egen og selvstendig advokatpraksis siden 2007 og arbeider med de fleste rettsområder som folk flest kommer i befatning med i dagliglivet. I all hovedsak bistår han privatpersoner og små bedrifter i Hedmark og Oppland. Advokat Løvsletten har tilgjengelige lokaler i Hamar sentrum samt på Rena. Advokat Løvsletten har samarbeidsavtale med huseiernes landsforbund, og har vært samarbeidsadvokat de siste 10 årene. I tillegg til å være advokat arbeider han også som høgskolelektor ved Høgskolen innlandet, avdeling Rena. Advokat Løvsletten har en allsidig bakgrunn og har arbeidet bl.a. som Rådgiver i skatteetaten, Politifullmektig i politiet og Rådgiver i Hedmark Trafikk. I tillegg har han arbeidet som advokatfullmektig og ansatt advokat i andre advokatfirmaer.

Fast eiendom

Advokat Per Anders Løvsletten sitt hovedfelt er fast eiendom. Det omfatter ulike saker som f.eks. mangler ved salg av brukte og nye boliger og fritidseiendommer. Videre har han erfaring med grensetvister, utleie av eiendom og ekspropriasjonssaker. Advokat Løvsletten har også bred erfaring angående  saker vedrørende landbrukseiendommer. Han bistår ved eiendomsoverdragelser.

Arve- og familiesaker

Advokat Per Anders Løvsletten har bred erfaring fra saker vedrørende skifte ved samboerbrudd og skilsmisse. Han bistår også i arvesaker og er behjelpelig med å skrive testamente.

Diverse sakstyper

Som en allmennpraktiserende advokat har Advokat Per Anders Løvsletten erfaring med flere ulike sakstyper som saker mot NAV og andre forvaltningsmyndigheter. Han har også bistått i saker vedrørende avskjed og oppsigelse i arbeidsforhold. Han har også erfaring som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

Eiendomsmeglerstudiet

Advokat Løvsletten var sentral ved oppstarten av eiendomsmeglerstudiet på Høgskolen i Innlandet, avdeling Rena.  Han er fast ansatt som høgskolelektor siden 2012 og er studieansvarlig for eiendomsmeglerstudiet.