Lokalkjent

Jeg er lokalkjent i Hamar og områdene rundt.

Løsningsorientert

Jeg er alltid innstilt på å finne frem til gode løsninger for kundene.

Kunden i fokus

Som kunde hos oss meg kan du forvente deg en imøtekommende og erfaren medarbeider som har kunden i fokus.

Velkommen!


Advokat Løvsletten har drevet egen og selvstendig advokatpraksis siden 2007 og arbeider med de fleste rettsområder som folk flest kommer i befatning med i dagliglivet. I all hovedsak bistår han privatpersoner og små bedrifter i Hedmark og Oppland. Advokat Løvsletten har tilgjengelige lokaler i Hamar sentrum samt på Rena. Advokat Løvsletten har samarbeidsavtale med huseiernes landsforbund, og har vært samarbeidsadvokat de siste 10 årene. I tillegg til å være advokat arbeider han også som høgskolelektor ved Høgskolen innlandet, avdeling Rena. Advokat Løvsletten har en allsidig bakgrunn og har arbeidet bl.a. som Rådgiver i skatteetaten, Politifullmektig i politiet og Rådgiver i Hedmark Trafikk. I tillegg har han arbeidet som advokatfullmektig og ansatt advokat i andre advokatfirmaer.