Fast eiendom

Advokat Per Anders Løvsletten sitt hovedfelt er fast eiendom. Det omfatter ulike saker som f.eks. mangler ved salg av brukte og nye boliger og fritidseiendommer. Videre har han erfaring med grensetvister, utleie av eiendom og ekspropriasjonssaker. Advokat Løvsletten har også bred erfaring angående saker vedrørende landbrukseiendommer. Han bistår ved eiendomsoverdragelser.

Arve- og familiesaker

Advokat Per Anders Løvsletten har bred erfaring fra saker vedrørende skifte ved samboerbrudd og skilsmisse. Han bistår også i arvesaker og er behjelpelig med å skrive testamente.

Diverse sakstyper

Som en allmennpraktiserende advokat har Advokat Per Anders Løvsletten erfaring med flere ulike sakstyper som saker mot NAV og andre forvaltningsmyndigheter. Han har også bistått i saker vedrørende avskjed og oppsigelse i arbeidsforhold. Han har også erfaring som forsvarer og bistandsadvokat i straffesaker.

Eiendomsmeglerstudiet

Advokat Løvsletten var sentral ved oppstarten av eiendomsmeglerstudiet på Høgskolen i Innlandet, avdeling Rena. Han er fast ansatt som høgskolelektor siden 2012 og er studieansvarlig for eiendomsmeglerstudiet.